Deze website is eigendom van CAMERA REVIVAL
Contactpersoon: Alexander Kaller
Adres hoofdzetel: Nieuwstraat 31, 3511 Kuringen, Belgium.
Telefoon: +32 (0) 472 10 67 72
E-mail: hello@camerarevival.com
BTW nummer: BTW BE 0820 372 649

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze website, inclusief merknamen en logo’s, tekeningen, foto’s, beelden, gegevens, teksten, product- of bedrijfsnamen etc. zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en behoren toe tot CAMERA REVIVAL

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan doordoor niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of legaal advies aan de gebruiker.
CAMERA REVIVAL levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten optreden in de geplaatste informatie. Indien de informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CAMERA REVIVAL de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CAMERA REVIVAL kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, zonder kennisgeving of kennisgeving, worden gewijzigd of aangevuld. CAMERA REVIVAL geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
CAMERA REVIVAL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere schade als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of indirect verwijzen naar hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

CAMERA REVIVAL verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht van toepassing op deze website. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

CAMERA REVIVAL hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder de vereiste van persoonlijke gegevens, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), slaan we de persoonlijke informatie die zij verstrekken op in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van CAMERA REVIVAL (Bv. voor onze klant, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten,…). De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe richt de gebruiker zich tot CAMERA REVIVAL, Nieuwstraat 31, 3511 Kuringen, België en/of hello@camerarevival.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

In overeenstemming met de privacywet van 08/12/1992 heeft de gebruiker het wettelijke recht op toegang tot en correctie van zijn persoonlijke gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen naar CAMERA REVIAL, Nieuwstraat 31, 3511 Kuringen, België en/of hello@camerarevival.com voor een gratis schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig of irrelevant is.

CAMERA REVIVAL kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, besturingssysteem dat u gebruikt of domeinnaam van de website van waaruit u naar de CAMERA REVIVAL-website bent gekomen of waarlangs u deze verlaat. Dit stelt ons in staat om de CAMERA REVIVAL website te optimaliseren voor onze gebruikers.

Het gebruik van “cookies.”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst om de behoeften van terugkerende bezoekers aan te passen. Deze mini-bestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van bezoekers van andere websites te volgen. Met behulp van uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies voorkomen. U ontvangt een waarschuwing wanneer een cookie wordt geïnstalleerd en u kunt de cookies eenvoudig van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg de hulpfunctie van uw internetbrowser.